Reklama

Punëdhënësit po përballen me mungesë të punëtorëve, nuk i josh as paga

Sektori i gastronomisë dhe ai i ndërtimtarisë kanë filluar të përballen me mungesë të punëtorëve të kualifikuar. Dukuria është më e vërejtshme në qytetet e vogla.

Në dy vitet e fundit,  Kosova po përjeton  ndryshim të madh në tregun e punës. Nga listat e gjata të pritjes për punësim, vendi ynë po përballet me mungesë të punëtorëve.

Ju rekomandojmë