Reklama

Njoftim i rendësishëm nga Ministria e Financave

🎉📢 Nisja e programit më të madh në historinë e Kosovës për punësimin dhe aftësimin e të rinjve – Skema e Garancisë Rinore 🚀

Nga ky vit, çdo i ri i Kosovar do të ketë të GARANTUAR mundësinë për punësim apo aftësim profesional! ✅

Me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), po zhvillohet “Trajnimi i Këshilltarëve të Punësimit mbi Skemën e Garancisë”. Ky trajnim shënon fazën përfundimtare të përgatitjeve për fillimin e Skemës së Garancisë Rinore, e cila siguron që çdo i ri kosovar të bëhet pjesë e tregut të punës ose të aftësimit profesional. 🛠️📚

Ky është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të rinisë kosovare dhe integrimit të tyre në tregun e punës, duke u ofruar atyre më shumë mundësi për një të ardhme më të ndritur. 💼🌟

#GaranciaRinore #PunësimiO

Ju rekomandojmë