Reklama

Pyetje: Vetura luksoze, sa përqind duhet ta vjeli TVSH-në e zbritshme?

Nëse vetura është luksoze atëherë të drejtë shfytëzimit të TVSH-së kemi 50% të vlerës. shembull:
Vetura ka vlerën 50,000euro.
50,000/2=25,000euro
TVSH: 25,000/1.18=21,186.44*0.18=3813.56 EURO
Vlera pa TVSH: 46,186.44 EUR

Ju rekomandojmë