Reklamaspot_img

Njoftim nga Administrata Tatimore për punëtorët e sektorit privat

ATK rikujton te gjithe punetoret e sektorit privat se verifikimin se a jeni te deklaruar nga punedhenesi mund ta beni edhe online ne kete link. verifikohu këtu nëse je i deklaruar nga punëdhënësi: https://apps.atk-ks.org/regemployer

Ju rekomandojmë