Reklama

A jeni i deklaruar nga punëdhënësi? Tani mund ta merrni vesh edhe online

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) për të gjithë punëdhënësit në Kosovë tashmë ofron mundësinë që të shikohet nëse punëdhënësit paguajnë tatimë për punëtorët.

Krejt çka duhet të bëni është të hyni tek linku më poshtë dhe t’i shënoni të dhënat e sakta.

Linku: https://apps.atk-ks.org/regemployer?fbclid=IwAR1gAHLYu-mhQvD2u8Qy5v6UCAQ6dzAugnIoV5bAIntGJ71fcKGnowlVpJ0

Ju rekomandojmë