Reklamaspot_img

Komuna e Prishtinës – Lista e përfituesve “Platforma për Mirëqenie Sociale PRISHTINA E SECILIT Shtator 2021”

Është miratuar LISTA E PROJKETEVE TË VLERËSUARA/POENTUARA TË THIRRJES PUBLIKE NË FUSHËN e mbrojtjes së grupeve të Platformës për Mirëqenie Sociale PRISHTINA E SECILIT SHATOR-2021

Për më shumë informata të OJQ-ve përfituese shihni vegëzën mëposhtë:

Lista e përfituesve – Platforma për Mirëqenie Sociale PRISHTINA E SECILIT Shtator 2021

Ju rekomandojmë