Reklama

Grante per Biznese

Në Platformën eKosova u lansuan tri thirrje të reja nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë:
1.
Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve për blerjen e makinerive prodhuese/përpunuese
2.
Thirrje publike për përkrahjen financiare të NVM-ve për certifikim të produkteve
3.
Thirrje publike për përkrahjen e NVM-ve për mbulimin e shpenzimeve të transformimit digjital
Ju rekomandojmë