Reklamaspot_img

Çka mësohet në PAC për Regjistrimin e Bizneseve (ARBK)?

Çka mësohet në PAC për Regjistrimin e Bizneseve (ARBK)?

➕ Regjistrimi i bizneseve:
✔Biznesi individual,
✔Ortakëri e përgjithshme,
✔Ortakëri e kufizuar,
✔Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara,
✔Shoqëritë aksionare,
✔Shoqëria e huaj Tregtare,
✔Zyra e përfaqësisë së Shoqërisë së huaj Tregtare,
✔Kooperativat bujqësore.

? Ndryshimi i bizneseve:
✅Ndryshimin e emrit të biznesit,
✅Ndryshimin e adresës,
✅Ndryshimin e tipit,
✅Ndryshimin e numrit të puntorëve,
✅Shtimin apo heqjen e veprimtarive,
✅Ndryshimin e pronarëve,
✅Ndryshimin e drejtorit apo përfaqësuesit,
✅Shtim apo ndryshim të njësisë,
✅Ndryshim të kapitalit.

❌ Shuarje (Mbyllje) të biznesit
?Shuarje të biznesit individual ose ortakërisë së përgjithshme,
?Shuarjen e korporatave,
?Shuarjen e degës në Kosovë.

? 049 283 396, 049 77 33 11
[email protected]
? www.pacconsulting-ks.com/apliko/

#ARBK #PAC #Kontabilitet #Biznes #Regjistrim #Ndryshim #Mbyllje #PACconsulting #Accounting #Accountant #trajnime #praktikë

Ju rekomandojmë