Reklama

Shtrëngohen kriteret për bankat në Kosovë: Çka thotë projetligji i ri i miratuar nga qeveria?

Në mbledhjen e Qeverisë të mbajtur para dy dite, është miratuar Projektligji për bankat, i cili ka për qëllim rregullimin e aktivitetit bankar dhe financiar të bankave në Kosovë në funksion të nxitjes së një sistemi sa më të qëndrueshëm financiar.

Përmes këtij projektligji, pritet të rregullohen kriteret për themelimin dhe licencimin e bankave, organizmin dhe menaxhimin e shëndoshë të tyre, mbikëqyrjen, rimëkëmbjen, përmbylljen dhe likuidimin e tyre.

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati gjatë mbledhjes tha se ky projektligj përcakton masat përmirësuese dhe gjobat administrative që lidhen me procesin e rimëkëmbjes, përmbylljes dhe likuidimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja.

“Ky projektligj synon rregullimin e aktivitetit bankar dhe financiar të bankave në Republikën e Kosovës në funksion të nxitjes së një sistemi sa më të qëndrueshëm financiar, duke siguruar një nivel të duhur të mbrojtjes së interesave të depozitorëve.

Gjithashtu përmes këtij projektligji rregullohen kriteret për themelimin dhe licencimin e bankave, organizmin dhe menaxhimin e shëndoshë të tyre, mbikëqyrjen, rimëkëmbjen, përmbylljen dhe likuidimin e tyre. Projektligji në fjalë përcakton edhe masat përmirësuese dhe gjobat administrative që lidhen me procesin e rimëkëmbjes, përmbylljes dhe likuidimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja…

Ligji parashihet që të zbatohet vetëm për subjektet që ushtrojnë veprimtari bankare dhe financiare por nuk zbatohet për institucionet mikrofinanciare dhe ato jo bankare të cilat është paraparë që të rregullohen me ligj të veçantë”, tha Murati.

Ai potencoi se me miratimin e këtij ligji janë rritur kërkesat për kapitalin themeltar për bankat në 10 milionë euro nga 7 sa ishte me ligjin në fuqi.

“Janë rritur kërkesat për kapitalin themeltar për bankat në 10 milionë euro nga 7 sa ishte me ligjin në fuqi. Janë vendosur limite konkrete lidhur me transaksionet për personat të ndërlidhur me bankën dhe grupet e personave të ndërlidhur…Janë hartuar parimet për mbrojtjen e konsumatorit dhe shpalosjen e kushteve të afarizmit të bankave dhe është shtuar kapitulli i veçantë që rregullon rimëkëmbjen apo edhe përmbylljen e bankave në rast se është e nevojshme”, potencoi Murati.

Ju rekomandojmë