Reklama

Pyetje: Me qfare date duhet ta deklaroje tatimin ne qira sipas udhezimit te ri te ATK-se

Afati i deklarimit te tatimeve te qirase WR eshte 01 deri 15 te gjdo muaji per muajin paraprak.

Ju rekomandojmë