Reklama

Njoftim nga Ministria e Financave për Organizata Jo-Qeveritare

📣 MFPT ofron sesione informuese për regjistrimin e Ndërmarrjeve Sociale

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton të gjitha organizatat jo-qeveritare, bizneset, dhe individët që dëshirojnë të njoftohen rreth mundësisë së regjistrimit si Ndërmarrje Sociale 🏣 se mund ta bëjnë këtë duke marrë pjesë në ℹ️ sesionet informuese të cilat do të mbahen në shtatë rajonet e Kosovës 🇽🇰.

Në këto sesione do të prezantohen:

🔸mënyra e regjistrimit;
🔸kriteret për kualifikim, si dhe;
🔸përfitimet e operimit si ndërmarrje sociale në Kosovë.

📌 Kujtojmë se aplikimi për të marrë statusin e ndërmarrjeve sociale është i hapur dhe për të aplikuar, biznesi apo OJQ-ja duhet që të ofrojë shërbime për grupet e cenueshme apo të ketë të punësuar së paku 30% të stafit nga grupet e cenueshme.

ℹ️ Sesionet informuese do të mbahen nga 🕰️ ora 11:00 deri në ora 12:00, ndërsa për datat 🗓️ dhe 📍 lokacionet, udhëzoheni t’i referoheni tabelës në vijim:

Ju rekomandojmë