Reklama

Me datë 24 priten të ekzekutohen këto pagesa nga Ministria e Financave

Ministria e Financave, Punës dhe Trasnfereve ua rikujton të gjithë përfituesve ndryshimin e datave të pagesës,

Me datë 24 të çdo muaji do te ekzekutohen pagesat për masat aktive të tregut të punës

Ju rekomandojmë