Reklamaspot_img

Lajm i mirë: Fillon aplikimi per grande për këto kategori të bizneseve. (Apliko këtu)

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

Ju informon që KIESA ka hapur thirrje publike për subvencionim të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) për blerjen e makinerive prodhuese / përpunuese.

Buxheti total i planifikuar për këtë thirrje është 700,000.00€ dhe është i ndarë në tri Lote, si në vijim:

  • Loti 1 – Ndërmarrjet mikro (të punësuar deri 9 punëtorë), Buxheti total për kategorinë e ndërmarrjeve mikro është 300,000.00 €
  • Loti2 – Ndërmarrjet e vogla (të punësuar 10 deri 49 punëtorë), Buxheti total për kategorinë e ndërmarrjeve të vogla është 250,000.00 €
  • Loti3 – Ndërmarrjet e mesme (të punësuar 50 deri 249 punëtorë), Buxheti total për kategorinë e ndërmarrjeve të mesme është 150,000.00 €

Thirrja është e hapur deri më datë 28 shtator 2022, ndërsa informata më të detajuara për thirrjen si dhe dokumentacioni e nevojshëm mund të siguroni përmes KONTABILITET

Për më shumë informacione kontakto në: +38349773311

Për çdo çështje shtesë lidhur me thirrjen, ndjehuni të lirë të na kontaktoni.

 

Ju rekomandojmë