Reklamaspot_img

Lajm i mirë: Fillon aplikimi per grande për këto kategori të bizneseve. (Apliko këtu)

Ministria e Zhvillimit Rajonal

Thirja për propizime: Skema e Granteve „Programi për Zhvillimi Rajonal të Balancuar“ PZHRB 2022, Start-up dhe Biznes ekzistues Lot I dhe Lot II.

Për më tepër KONTABILITET  ju ndihmon në Përpilimin e të gjitha dokumentacioneve të aplikimit si dhe ju asiston në Implementim të projektit përfituesve të Granteve.
Na kontaktoni në: [email protected], apo në telefonë zyrtar të kompanise: +383(0)49773311,

Afati për dorëzimin e aplikacionit:

Nga 14 Mars 2022 deri më 13 Prill 2022 ora 16:00

Synimet e Thirrjes për Propozime

Synimi i përgjithshëm – zhvillimi socio-ekonomik rajonal i balancuar përmes zhvillimit të ndërrmarrësisë në Rajonet zhvillimore të Kosovës.

Synimet specifike të kësaj Thirrje për Propozime janë:

1) Zvogëlimi i papunësisë përmes krijimit të vendeve të reja të punës, me theks të veqantë për të rinjtë;

2) Përkrahja e zhvillimit të bizneseve të reja dhe atyre me potencial rritjeje;

3) Përkrahja e bizneseve që kontribojnë në zëvendësimin e importeve.

Përkrahja financiare e ofruar nga Atoriteti Kontraktues:

Shuma totale: 1,373,000.00 Euro.

Kategorite e Aplikantëve:

1) Start-Up Ide,

2) Lot 1 Biznese Ekzistuese – kanë të drejtë aplikimit sektorët dhe veprimtaritë pa përjashtim,

3) Lot 2 Biznese ekzistuese – të drejtë aplikimi kanë vetëm bizneset që segment të veqant kanë prodhimin.

kriteret e Alikanteve konform ATK-së

Lot 1 – Start Up – ky Lot i dedikohet ideve të bizneset të cilat uk janë ende të rregjistruara si biznese.

Lot 1 – Biznese ekzistuese – duhe të kenë qarkullim prej 2,000.00 Euro deri në 10,000 Euro nga viti i fundit 2021 të dëshmuara nga ATK,

Lot 2 – Bizneset ekzistuese – duhe të kenë qarkullim prej 10,000.01 Euro deri në 300,00.00 Euro nga viti i fundit 2021 të dëshmuara nga ATK.

Shuma e GranteveL

1) Start-Up Ide – nga 2,000.00 Euro deri në 5,000 Euro

2) Lot 1 Biznese Ekzistuese – nga 5,000.01 Euro deri në 10,000.00 Euro,

3) Lot 2 Biznese ekzistuese – nga 10,000.01 Euro deri në 20,000.00 Euro.

Alokimi Financiar:

Granti :

Minimum: 60%  e kostove totale të kualifikueshme

Maksimum: 90%  e kostove totale të kualifikueshme

Bashkefinancimi

Minimum: 10% e kostove totale të kualifikueshme

Maksimum: 40% e kostove totale të kualifikueshme

Llojet e Investimeve te Pranueshme:

1) Iinvesitme ne asetë të prekshme – makina, paisje, linja prodhimi, softwer – deri në 90% e kostove totale të kualifikueshme;

2) Trajnimi i specializuar – në lidhje me trajnime për përdorim të paisjeve apo teknologjisë së re – nuk mund të kaloj më shumë se 5% e kostove totale të kualifikueshme

3) Aktivitete të marketingut – pjesëmarrja në panaire, zhvillimi i webfaqeve, promovimi i produkteve – nuk mund të kaloj më shumë se 5% e kostove totale të kualifikueshme.

Për më tepër KONTABILITET  ju ndihmon në Përpilimin e të gjitha dokumentacioneve të aplikimit si dhe ju asiston në Implementim të projektit përfituesve të Granteve.

Na kontaktoni në: [email protected], apo në telefonë zyrtar të kompanise: +383(0)49773311,

Suksese.

Ju rekomandojmë