Reklama

𝐓𝐇𝐈𝐑𝐑𝐉𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐄 Për aplikim për mbështetje financiare për të gjithë prindërit, për të gjithë fëmijët e lindur brenda vitit 2023.

𝐓𝐇𝐈𝐑𝐑𝐉𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐄
Për aplikim për mbështetje financiare për të gjithë prindërit, banorë të Komunës së Prizrenit, për të gjithë fëmijët e lindur brenda vitit 2023.
Detajet mund t’i gjeni në këto vegëza:
Ju rekomandojmë