Reklama

Të falen 100 euro të tatimit në pronë apo të pezullohet rivlerësimi i fundit i pronave – deputetët me rezolutë

Kuvendi i Kosovës sot mban seancë plenare, ndërkaq në rend dite është edhe shqyrtimi i projekt-rezolutës për adresimin e çështjes së rritjes së faturave të tatimit në pronë.

Derisa në një anë pozita kërkon që të falen 100 euro të tatimit në pronë dhe disa komuna tashmë e kanë miratuar këtë, nga radhët e opozitës theksojnë se komunat nuk kanë të drejtë të falin dhe se kërkojnë  nga Ministria e Financave që me vendim të pezullojë aplikimin e rivlerësimit të fundit të pronave në vend dhe faturat e tatimit për vitin 2023, të llogariten sipas vlerësimeve të bëra para vitit 2022.

Seanca e Kuvendit të Kosovës mbahet në ora 10:00

Rendi i ditës

Miratimi i procesverbaleve të seancave të mëparshme,

Deklarimet jashtë rendit të ditës,

Pyetjet parlamentare,

Propozimi i GP të LVV-së për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare,

Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-180 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-211 për verëra,

Shqyrtimi i Projekt-rezolutës për adresimin e çështjes së rritjes së faturave të tatimit në pronë. 

Ju rekomandojmë