Në SHBA dhe Irlandë, një provë gjashtëmujore midis 33 kompanive vullnetare në vitin 2022 tregoi një ndikim pozitiv në performancën e kompanisë, produktivitetin dhe mirëqenien e punonjësve . Punonjësit që punojnë javën e shkurtuar raportuan më pak stres dhe lodhje, plus përmirësim të ekuilibrit dhe kënaqësisë mes punës dhe jetës. 27 kompanitë që paraqitën një anketë përfundimtare e vlerësuan provën me nëntë nga 10.

Në një provë në 2022 në Mbretërinë e Bashkuar me 70 firma, 86% e kompanive thanë se java katër-ditore ishte një sukses. Ata përmendën përfitime të tilla si rritja e produktivitetit dhe kursimet e konsiderueshme financiare për punonjësit në transport dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Prova të ngjashme në Belgjikë, Spanjë, Japoni, Australi dhe Zelandën e Re kanë sjellë rezultate po aq premtuese për kompanitë.
lexo : Teknologjia e re shpëton vajzën nga kanceri i pashërueshëm

Megjithatë, pavarësisht nga të dhënat jashtëzakonisht pozitive, një javë pune katër-ditore duket ende e paarritshme për shumë punëtorë. Punonjësit e teknologjisë mendojnë se mund të shpresojnë për një përfitim të tillë në të ardhmen e afërt, por është më e vështirë të parashikohet i njëjti ndryshim për mësuesit ose punonjësit e zyrave në kompanitë më tradicionale. Në fund të fundit, disa industri dhe kultura pune të rrënjosura thellë nënkuptojnë se java katërditore e punës mund të mos jetë realiste për të gjithë punonjësit të paktën tani për tani. Teknologjia dhe industritë e bazuara në zyrë kanë bërë përparimin më të madh në reduktimin e orëve të punës deri më tani. bbc