Reklama

Sot pritet të ekzekutohen pagesat nga Ministria e Financave për këto kategori

Me datë 20 të këtij muaji ekzekutohen pensionet e veteraneve dhe pensioneve tjera për procesin e verifikimit nga ATK.

Me datë 15 të çdo muaji do te ekzekutohen pagesat e skemave sociale që nuk kanë nevojë për verifikim në ATK.

Me datë 24 të çdo muaji do te ekzekutohen pagesat për masat aktive të tregut të punës.
Me datë 25 të çdo muaji do te ekzekutohen pagesat për lehonat e punësuara dhe te papuna si dhe shtesat për fëmijë.

Me datë 29 të çdo muaji do te ekzekutohen pagesat e ndihmave sociale dhe masat tjera të veçanta nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike.

Ju rekomandojmë