Reklama

Njoftim me rendesi rreth ekzekutimit te shtesave per femije dhe lehona

Pas të gjitha përgatitjeve teknike nga stafi i MFPT, sot kemi arritur të ekzekutojmë shtesat e njëhershme për kategorite si në vijim:

Shtesat per femije per te gjitha grupe moshat

Shtesat per lehonat e punesuara

Shtesat per lehonat e pa puna

Ju rekomandojmë