Reklama

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në kuadër të Javës Botërore të Ndërmarrësisë, po prezanton draftin final të Projektligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në kuadër të Javës Botërore të Ndërmarrësisë, po prezanton draftin final të Projektligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi.
Në këtë takim, po marrin pjesë përfaqësuesit e Odave dhe Shoqatave Ekonomike të Kosovës.
Përmes këtij Ligji, rregullohet organizimi, kushtet dhe mënyra e mbështetjes, promovimit dhe nxitjes së aktiviteteve inovative me ndikim në ndërmarrësi, përmes mekanizmit të ri Fondi për Inovacion.
Diskutimet dhe reflektimet konstruktive nga pjesëmarrësit e këtij diskutimi, do ta pasurojnë draftin final të Projektligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi.
Ju rekomandojmë