Reklamaspot_img

Lista e bizneseve fituese të granteve nga MTI për Lot 1 dhe Lot 2

Rezultatet e fitueseve të granteve nga MTI për kompanit prodhuese:

Lot 1:
https://mint.rks-gov.net/desk/inc/media/1492EAB3-BCF6-4208-9DA3-5224A2413158.pdf

Lot 2:
https://mint.rks-gov.net/desk/inc/media/C1A1AABD-4143-46F2-99F7-A989D4FC0E6F.pdf

Ju rekomandojmë