Keto janë çmimet e derivateve për datën 29.09.2022

Ju rekomandojmë