Reklama

FMN përfundon rishikimet e para të Kosovës: Marrëveshja Stand-By, 38.4 milionë euro mbështetje

Bordi ekzekutiv i FMN-së përfundoi dje rishikimet e para të Kosovës Marrëveshja Stand-By (SBA) dhe Marrëveshja e Resilience and Sustainability Facility (RSF), duke vënë në dispozicion 20,031 milionë SDR (rreth 24,8 milionë euro) dhe 30,976 milionë SDR (rreth 38.4 milionë euro) mbështetje buxhetore.

FMN thotë se autoritetet po bëjnë përparim shumë të mirë në zbatimin e agjendës së tyre të politikave sipas marrëveshjet e mbështetura nga Fondi.

Po ashtu, SBA vazhdon të ofrojë një ankorë kyçe të politikave, dhe RSF vazhdon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për zbutjen dhe përshtatjen e ndryshimeve klimatike duke përfshirë katalizimin e financimit shtesë për klimën.

“Washington, DC: Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) përfundoi sot rishikimet e para të Marrëveshjes Stand-By 24-mujore të Kosovës (SBA) dhe të Resilience dhe Marrëveshja e Lehtësimit të Qëndrueshmërisë (RSF). Përfundimi i këtyre rishikimeve vë në dispozicion 20,031 milion SDR (rreth 24,8 milion €) nën SBA dhe 30,976 milion SDR (rreth 38,4 € milionë) sipas marrëveshjes RSF”, thuhet në komunikatë.

Pas diskutimit të Bordit Ekzekutiv, Okamura, zëvendës Drejtor Menaxhues dhe Ushtruesi i detyrës së Kryesuesit të Bordit, lëshoi deklaratën e mëposhtme:

Autoritetet e Kosovës kanë bërë përparim të dukshëm në zbatimin e tyre axhendën e reformës ekonomike;

Rritja ka qenë e fortë pavarësisht nga erërat e kundërta globale dhe rajonale dhe tensionet gjeopolitike;

Inflacioni është në një prirje të fortë rënëse;

Performanca e programit nën si Marrëveshja Stand-By (SBA) dhe Lehtësia e Qëndrueshmërisë dhe Qëndrueshmërisë (RSF) ka qenë i fortë;

Po ashtu objektivat fiskalë për qershorin dhe shtatorin 2023 nën SBA u arritën në mënyrë komode dhe të gjitha standardet strukturore janë zbatuar.

Buxheti i vitit 2024 është në përputhje me programin objektivat dhe me kornizën fiskale të bazuar në rregulla të Kosovës.

Reformat e zbatuara në kontekst të SBA-së kanë synuar të bëjnë sistemin tatimor më të drejtë, të rrisin pajtueshmërinë tatimore, përmirësimin e vlerësimit të rrezikut fiskal, dhe forcimin e menaxhimit të investimeve publike, fiskale transparencë dhe llogaridhënie.

Emërimi i guvernatorit të ri të bankës qendrore në gusht ka sjellë rinovim vrull për zbatimin e reformës.

Një ligj i ri për sektorin bankar pritet t’i dërgohet.

Në përfundim të diskutimit, Drejtori Menaxhues, si Kryetar i Bordit, përmbledh pikëpamjet e Drejtorëve Ekzekutiv, dhe kjo përmbledhje u transmetohet autoriteteve të vendit”, thuhet në komunikatën e FMN-së./Telegrafi/

Ju rekomandojmë